Copy of šola delovnega prava

Program

Potek predavanj

Predavateljica

mag. Maja Koršič Potočnik
8.10.2024

Kdaj?

8.10.2024
Platforma ZOOM

Spletni ogled

Platforma ZOOM

Program

Potek predavanj

Predavateljica

mag. Maja Koršič Potočnik
8.10.2024

Kdaj?

8.10.2024
Platforma ZOOM

Spletni ogled

Platforma ZOOM

Delavnica

FIDIC pogodbe

Znanja, ki jih morajo za tekočo uporabo poznati uporabniki FIDIC pogodb

Ste kdaj naleteli na težave pri interpretaciji ali uporabi FIDIC pogodb? Želite postati strokovnjak na področju mednarodnih gradbenih pogodb, ki jih predpisuje FIDIC, in tako povečati svoje možnosti pri pridobivanju projektov, sofinanciranih iz EU sredstev? Pridružite se nam na intenzivni delavnici, kjer bomo razkrili vse skrivnosti RDEČE in RUMENE FIDIC knjige!
FIDIC pogodbe so v Sloveniji precej razširjene, še posebej pri projektih, ki so sofinancirani iz EU sredstev. V prihodnosti se napoveduje, da bodo preko FIDIC pogodb izvedeni vsi projekti, za katere bo sredstva zagotovila EU, zaradi česar je dejstvo, da morajo vsi udeleženci pri graditvi objektov, ki si želijo odrezati del pogače pri porabi evropskega denarja, poznati FIDIC pogodbo.
Ker gre pri FIDIC pogodbi za vzorce pogodb, ki jih je predpisalo mednarodno združenje svetovalnih inženirjev, imata tako RDEČA FIDIC knjiga, kakor tudi RUMENA FIDIC knjiga določene posebnosti in specifike, ki jih morajo poznati tako predstavniki gradbenih izvajalcev, kakor tudi naročniki, nadzorniki in inženirji.
Predmetna delavnica je namenjena podrobni praktični predstavitvi RDEČE in RUMENE FIDIC knjige in sicer po strukturi, posameznih institutih in členih pogodbe. RDEČA in RUMENA FIDIC knjiga bosta predstavljeni na konkretnih primerih, ki bodo udeležencem pojasnili, kaj je vsebina posameznih členov in podčlenov FIDIC pogodb, z razlago, kako razumeti člene v FIDIC pogodbi glede na našo zakonodajo in prakso slovenskega gradbenega prava. Cilj delavnice je, da po koncu delavnice udeleženci FIIC pogodbo razumejo, znajo poiskati odgovore v njej in vedo, v katerem delu pogodbe je urejeno kakšno vprašanje iz prakse.

Pridružite se nam in pridobite dragocene vpoglede v svet FIDIC pogodb, ki vam bodo omogočili, da boste korak pred konkurenco. Ne zamudite priložnosti, da se opremite z znanji in veščinami, ki bodo bistvene za vašo prihodnost v gradbeništvu!

Delavnica

FIDIC pogodbe

Znanja, ki jih morajo za tekočo uporabo poznati uporabniki FIDIC pogodb

Ste kdaj naleteli na težave pri interpretaciji ali uporabi FIDIC pogodb? Želite postati strokovnjak na področju mednarodnih gradbenih pogodb, ki jih predpisuje FIDIC, in tako povečati svoje možnosti pri pridobivanju projektov, sofinanciranih iz EU sredstev? Pridružite se nam na intenzivni delavnici, kjer bomo razkrili vse skrivnosti RDEČE in RUMENE FIDIC knjige!
FIDIC pogodbe so v Sloveniji precej razširjene, še posebej pri projektih, ki so sofinancirani iz EU sredstev. V prihodnosti se napoveduje, da bodo preko FIDIC pogodb izvedeni vsi projekti, za katere bo sredstva zagotovila EU, zaradi česar je dejstvo, da morajo vsi udeleženci pri graditvi objektov, ki si želijo odrezati del pogače pri porabi evropskega denarja, poznati FIDIC pogodbo.
Ker gre pri FIDIC pogodbi za vzorce pogodb, ki jih je predpisalo mednarodno združenje svetovalnih inženirjev, imata tako RDEČA FIDIC knjiga, kakor tudi RUMENA FIDIC knjiga določene posebnosti in specifike, ki jih morajo poznati tako predstavniki gradbenih izvajalcev, kakor tudi naročniki, nadzorniki in inženirji.
Predmetna delavnica je namenjena podrobni praktični predstavitvi RDEČE in RUMENE FIDIC knjige in sicer po strukturi, posameznih institutih in členih pogodbe. RDEČA in RUMENA FIDIC knjiga bosta predstavljeni na konkretnih primerih, ki bodo udeležencem pojasnili, kaj je vsebina posameznih členov in podčlenov FIDIC pogodb, z razlago, kako razumeti člene v FIDIC pogodbi glede na našo zakonodajo in prakso slovenskega gradbenega prava. Cilj delavnice je, da po koncu delavnice udeleženci FIIC pogodbo razumejo, znajo poiskati odgovore v njej in vedo, v katerem delu pogodbe je urejeno kakšno vprašanje iz prakse.

Pridružite se nam in pridobite dragocene vpoglede v svet FIDIC pogodb, ki vam bodo omogočili, da boste korak pred konkurenco. Ne zamudite priložnosti, da se opremite z znanji in veščinami, ki bodo bistvene za vašo prihodnost v gradbeništvu!

Kaj lahko pričakujete na Delavnici FIDIC pogodbe?

Glavne prednosti udeležbe na delavnici:

 • Temeljito razumevanje FIDIC pogodbe
 • Praktični primeri iz izkušenj pri slovenskem izvajanju projektov
 • Interpretacija v luči slovenske zakonodaje
 • Poudarek na pomembnih elementih FIDIC pogodbe
 • Predstavitev materije na razumljiv in praktičen način
 • predstavitev najboljših praks in priporočil

Način izvedbe:

preko spleta; 4 sklopov po 4 šolske ure
potek: od 13.00 do 16.00

Delavnica je sestavljena iz štirih sklopov, ki predstavljajo med seboj povezane praktičnih delavnic. Prijava na posamezni sklop ni možna.

Koristi za udeležence:

 • Po delavnici bodo udeleženci razumeli FIDIC pogodbo in bodo suvereni pri njeni uporabi;
 • Udeleženci bodo poznali praktično vrednost posameznega člena in jih bodo znali aplicirati na konkretno stanje in konkretne primere;
 • Interpretacija v luči slovenske zakonodaje bo udeležencem omogočila, da bodo znali primerjati FIDIC pogodbo in klasično gradbeno pogodbo;
 • Uporaba FIDIC v različnih scenarijih bo za udeležence postala enostavna;
 • udeleženci bodo deležni interaktivne razprave in reševanja problemov

Z udeležbo na delavnici pridobite 5 kreditnih točk IZS iz izbirnih vsebin za udeležbo na vseh delih seminarja.
Z udeležbo na delavnici pridobite 5 kreditnih točk ZAPS – 3 kreditne točke za prvi dan in 2 kreditni točki za vsak naslednji dan (skupaj 5KT), sklop D (Poslovanje in management).

Termini:

– 1. SKLOP: četrtek, 7.3.2024
– 2. SKLOP: četrtek, 14.3. 2024
– 3. SKLOP: četrtek, 21.3. 2024
– 4. SKLOP: četrtek, 4.4.2024

zaključeno

Na voljo je novi termin!

Termini:

– 1. SKLOP: torek, 8.10.2024
– 2. SKLOP: petek, 11.10. 2024
– 3. SKLOP: petek, 18.10. 2024
– 4. SKLOP:petek, 25.10.2024

Imate dodatno vprašanje?

Pokličite nas na 014324 243 ali nam pišite.

Kaj lahko pričakujete na Delavnici FIDIC pogodbe?

Glavne prednosti udeležbe na delavnici:

 • Temeljito razumevanje FIDIC pogodbe
 • Praktični primeri iz izkušenj pri slovenskem izvajanju projektov
 • Interpretacija v luči slovenske zakonodaje
 • Poudarek na pomembnih elementih FIDIC pogodbe
 • Predstavitev materije na razumljiv in praktičen način
 • predstavitev najboljših praks in priporočil

Način izvedbe:

preko spleta; 4 sklopov po 4 šolske ure
potek: od 13.00 do 16.00

Delavnica je sestavljena iz štirih sklopov, ki predstavljajo med seboj povezane praktičnih delavnic. Prijava na posamezni sklop ni možna.

Koristi za udeležence:

 • Po delavnici bodo udeleženci razumeli FIDIC pogodbo in bodo suvereni pri njeni uporabi;
 • Udeleženci bodo poznali praktično vrednost posameznega člena in jih bodo znali aplicirati na konkretno stanje in konkretne primere;
 • Interpretacija v luči slovenske zakonodaje bo udeležencem omogočila, da bodo znali primerjati FIDIC pogodbo in klasično gradbeno pogodbo;
 • Uporaba FIDIC v različnih scenarijih bo za udeležence postala enostavna;
 • udeleženci bodo deležni interaktivne razprave in reševanja problemov

Z udeležbo na delavnici pridobite 5 kreditnih točk IZS iz izbirnih vsebin za udeležbo na vseh delih seminarja.
Z udeležbo na delavnici pridobite 5 kreditnih točk ZAPS – 3 kreditne točke za prvi dan in 2 kreditni točki za vsak naslednji dan (skupaj 5KT), sklop D (Poslovanje in management).

Termini:

– 1. SKLOP: torek, 8.10.2024
– 2. SKLOP: petek, 11.10. 2024
– 3. SKLOP: petek, 18.10. 2024
– 4. SKLOP:petek, 25.10.2024

Imate dodatno vprašanje?

Pokličite nas na 014324 243 ali nam pišite.

prijava

Delavnica FIDIC pogodbe

Način plačila: 50% kotizacije poravnate po prejemu predračuna najmanj 3 delovne dni pred izvedbo prvega sklopa. Po izvedeni šoli prejmete račun za drugo polovico kotizacije.
Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do sedem delovnih dni pred izvedbo programa. Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o.

prijava

Način plačila: 50% kotizacije poravnate po prejemu predračuna najmanj 3 delovne dni pred izvedbo prvega sklopa. Po izvedeni šoli prejmete račun za drugo polovico kotizacije.
Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do sedem delovnih dni pred izvedbo programa. Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o.

organizator

organizator